Frederikssund Kommunes logo

Ansøgning om leje af Græse Gamle Skole

Lejeperiodens start- og sluttider er fra kl. 10.00 den første dag til kl. 7.00 dagen efter sidste lejedag.

Her kan du kan finde mere information og regler for leje af Græse Gamle Skole.

Vi gør opmærksom på, at svar på ansøgning om leje af lokalerne sendes til ansøgers e-boks.

Tjek venligst om lokalerne er ledige, inden ansøgning sendes. Se ledige tider.

Udfyld felterne og tryk på Send.

Lejeperiode - Vælg én af følgende muligheder
Hvilken type arrangement skal lokalerne anvendes til

OBS - Skolen udlejes ikke til ungdomsfester, herunder fødselsdage for unge under 25 år skole-, gymnasie- og firmafester.

Tilvalg

Marker her, hvis der ønskes lån af flag, klaver, kummefryser og/eller touchscreen.

Her skrives eventuelle bemærkninger i forbindelse med lejemålet

Vi gør opmærksom på, at skolen ikke udlejes til ungdomsfester, herunder fødselsdage for unge under 25 år, skole- og gymnasiefester og firmafester. Ved overtrædelse af denne bestemmelse, kan lejemålet afsluttes øjeblikkeligt og uden varsel. Den indbetalte leje refunderes ikke ved overtrædelse, ligesom lejeren vil blive afkrævet eventuelle merudgifter som overtrædelsen medfører, herunder for eksempel tilkaldevagt m.m.

Bekræftelse af lejevilkår

Ved at markere feltet, bekræfter jeg at have læst og accepteret vilkår for leje af Græse Gamle Skole. Lejevilkår findes på www.frederikssund.dk/graese-leje

Vil du vide mere om hvordan Frederikssund Kommune passer på dine data

Samtykke

Løs ovenstående opgave for at bevise at du ikke er en spam-robot

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere John Larsen og/eller Jakob Sønderlund Sørensen via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare denne henvendelse om leje af Græse Gamle Skole.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.