Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Lokalebooking

Foreninger kan søge om lokaler i Frederikssund Kommune gennem bookingsystemet EG On Kultur & Fritid.

Hvis du er foreningsrepræsentant, og det er mere end tre måneder siden du sidst var på systemet, er det nødvendigt at bede om en engangskode. Det gøres ved at kontakte Kultur- og fritidssekretariatet.

Hvis foreningen ikke tidligere har anvendt bookingsystemet skal foreningen oprettes. Det gøres ved at følge det guidede forløb i systemet.

Hvis du har lyst til at læse mere, se i vejledning til bookingsystemet. Som forening skal man tildele roller til foreningsbrugerne. Det kan du læse mere om i rollefordeling af foreningsbrugere.

Driftsstatus

Her vil stå, hvis der er aktuelle problemer med systemet.

13. marts 2019:
Systemet skriver ikke dato i mail om bekræftelse eller afslag på særarrangementer. Hvis man skriver titlen på særarrangementet mere forklarende, så afhjælper det problemet. Skriv f.eks. 'Håndbold - Forårsstævne - 17.-21. marts 2019 - Hallen', så dato indgår i titel.

12. februar 2019:
Systemet lukkes mellem kl. 7-9 pga. opdatering.

15. januar 2019:
Systemet kan ikke danne engangskendeord. Skriv til kulturogfritid@frederikssund.dk og bed om et nyt engangskendeord. Oplys foreningsnavn, brugernavn og mailadresse.

8. januar 2019:
Systemet lukkes mellem kl. 7-9 pga. opdatering.

7. januar 2019:
Systemet kan igen danne engangskendeord.

19. december 2018:
Systemet kan ikke danne engangskendeord. Skriv til kulturogfritid@frederikssund.dk og bed om et nyt engangskendeord. Oplys foreningsnavn, brugernavn og mailadresse.

Sæsonudlån

Inden en årligt annonceret frist søger foreningerne om lån af lokaler, haller og idrætsanlæg via bookingsystemet eller direkte til den enkelte skole eller foreningshus.

Der kan kun søges om tider for den kommende sæson.

Foreningerne får svar på ansøgningen fra Kultur- og fritidssekretariatet eller fra den pågældende institution, hvis der er tale om et lokale, der ikke fremgår af bookingsystemet.

Udkast til lokalefordelingen sendes hvert år i høring. I den forbindelse vil du kunne se høringsmaterialet for den kommende sæson her.

Særligt for idrætsforeninger


Fordelingen af lokaler til idrætsformål, det vil sige idrætshaller, svømmehaller og idrætssale, foretages af fire lokalt udpegede brugerråd hver med to repræsentanter fra Frederikssund Idrætsråd, en halinspektør og en teknisk serviceleder.

Brugerrådenes geografiske områder dækker de faciliteter der findes i områderne Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

Hvert brugerråd udarbejder et forslag til lokalefordeling. Efterfølgende mødes de fire brugerråd og fremsender en samlet lokalefordeling for hele kommunen til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Herefter kan de tildelte tider ses i bookingsystemet.

Når sæsonplanlægningen er på plads åbnes der op for ansøgning om turneringstider. Når tiderne er fordelt vil de blive synlige via bookingsystemet.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til lokalebooking eller andet vedrørende systemet, kan du kontakte Kultur- og fritidssekretariatet på 47 35 10 00.