Frederikssund Kommunes logo

Regler for lån af lokaler

Det er Folkeoplysningsudvalget der anviser egnede ledige offentlige lokaler og udendørs anlæg til folkeoplysende virksomhed.

Regler for lokaleanvisning

Her kan du se Frederikssund Kommunes Regler for lokaleanvisning.

Leje af kommunale lokaler

Offentlige haller og sale kan lejes til særlige arrangementer og formål med offentlig adgang. Udlejning sker i henhold til Lejepriser for leje af idræts- og svømmehaller i Frederikssund Kommune.

Større arrangementer eller overnatning

Ud over ansøgning om lån af lokale skal man, forud for større arrangementer og midlertidige overnatninger i kommunale bygninger, samtidig anmelde det til brandvæsenet.
Se Beredskabets hjemmeside.

Indtægtsgivende arrangementer

Her kan du læse vilkår for lån af faciliteter ved indtægtsgivende arrangementer.