Frederikssund Kommunes logo

Rytterskolen

Siden 1992 har Rytterskolen fungeret som kultur- og fritidshus. Især de mere hobbybetonede foreninger har glæde af faciliteterne.

Koordinator vedr. klubaktiviteterne: Christian Mortensen. Tlf. 40 58 15 81, e-mail christian.mortensen@outlook.com

Rytterskolen huser alle aldersgrupper, og har trods det begrænsede areal udviklet sig til et vigtigt element i lokalområdets sociale liv.

Rytterskolen, Store Rørbæk er opført i 1723 som en af Frederik den 4.'s mange rytterskoler. Principielt er Rytterskolen således et typehus, hvor den oprindelige arkitektur og indretning relativt enkelt kan dokumenteres.