Frederikssund Kommunes logo

Græse Gamle Skole

Foreninger kan anvende salen i Græse Gamle Skole til aktiviteter.

Foreninger søger om lån af lokalet via bookingsystemet EG on Kultur og fritid.

Borgere bosiddende i Frederikssund Kommune kan leje Græse Gamle Skole, når der er overskudskapacitet på fredage, lørdage, søndage og helligdage.

Her kan du læse mere om leje af Græse Gamle Skole.

Et brugerråd bestående af repræsentanter fra de lokale foreninger forestår den daglige drift af skolen i samarbejde med Frederikssund kommune.

Græse Gamle Skole har i næsten 100 år været det lokale samlingssted for landsbyerne Græse og Sigerslevvester. Den gamle skole har geografisk en central beliggenhed i forhold til de to landsbyer samt boligområderne Havelse Mølle og Strandvænget.