Frederikssund Kommunes logo

Pedersholm

Foreningscentret Pedersholm danner en hyggelig ramme om foreningslivet overvejende af hobbybetonet og kulturel karakter. Foreningscentret rummer lokaler af forskellig størrelse, så der er plads til både store og små foreninger.

Ansøgning om lån af lokaler på Pedersholm foregår via kommunens bookingsystem.

Søger du flere informationer, kan du læse mere på foreningscenteret Pedersholms hjemmeside.


Pedersholm