Frederikssund Kommunes logo

Bredbåndspuljen 2023

Bredbåndspuljen 2023 er åben for ansøgninger. Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2023 kl. 12.00 for den almindelige ordning og den 01. september 2023 kl. 12.oo for den særlige ordning. Der er afsat 100 mio. kr. til puljen.

For at kunne modtage støtte fra Bredbåndspuljen må en adresse som hovedregel højest have adgang til 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload. Som sidste år eksisterer der mulighed for, at søge en særlig ordning, hvor der kan gives tilskud til etablering af hurtigt bredbånd til særligt enkeltstående adresser. Den særlige ordning adskiller sig fra den almindelige ordning, hvor der gives tilskud til at etablere hurtigt bredbånd til et sammenhængende område bestående af flere adresser.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kortlægger de adresser, som har mulighed for at søge tilskud fra bredbåndspuljen. Det er et kriterie, at der ikke må foreligge konkrete planer for bedre dækning inden for de kommende tre år på adresserne. Du kan læse om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs bredbåndskort over tilskudsberettigede adresser på deres hjemmeside.

Den almindelige ordning

Der er følgende krav for at ansøge Bredbåndspuljen 2023 under den almindelige ordning:

 • Du kan ikke som enkeltperson søge tilskud til din egen adresse.
 • I skal være flere med tilskudsberettigede adresser, der går sammen i et projekt og søger. Det kan være en sammenslutning af lokale borger og virksomheder, eller kommunen på vegne af Jer.
 • Det fremgår af styrelsens bredbåndskort, hvilke adresser, der er tilskudsberettigede. Gule- og orange adresser er tilskudsberettigede, hvide er ikke. Bredbåndskortet kan ses her.
 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30 Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload.
 • Både gule og orange adresser kan indgå i samme projekt under den almindelige ordning.
 • Der kan ikke gives tilskud til adresser, der ligger i byzone.
 • Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og kommuner.
 • Der er en gennemsnitlig egenbetaling på minimum 2.000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på seks objektive kriterier.
 • Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. i gennemsnit pr. adresse.

Den særlige ordning

Der er følgende krav for at søge Bredbåndspuljen 2023 under den særlige ordning:

 • Adressen skal være angivet som orange på bredbåndskortet. Se listen over orange adresser på styrelsens hjemmeside under "Den særlige ordning" og "Hvem kan søge"Bredbåndskortet kan ses her.
 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30 Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload.
 • Adressen skal desuden ligge mere end 800 meter fra nærmeste adresse, som er tilskudsberettiget og mere end 200 meter fra nærmeste adresse, som allerede har adgang til mindst 1 Gbit/s download.
 • Du kan søge som enkeltstående adresse eller gå sammen med andre tilskudsberettigede adresser i dit område i et projekt under den almindelige ordning.
 • Der er en egenbetaling på minimum 2.000 kr.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på tre objektive kriterier.
 • Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. til adressen.

Vi opfordrer alle interesserede adresser om at starte processen for ansøgning til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs bredbåndspulje 2023 snarest muligt, så der er god til til processen.

Der gøres opmærksom på, at entreprenøren inden projektstart og gravning til bredbåndet skal søge gravetilladelse ved kommunen via virk.dk.

På Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside kan du finde deres vejledning og læse om, hvordan du søger støtte fra bredbåndspuljen. Har du spørgsmål om bredbåndspuljen kan du skrive til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur på bredbaandspuljen@sdfi.dk eller til kommunens kontaktperson på skbra@frederikssund.dk.