Frederikssund Kommunes logo

Bredbåndspuljen 2018

Bredbåndspuljen 2018 er en del af ”Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark” fra maj 2018.

Bredbåndspuljen 2016 og 2017 er blevet evalueret. Bredbåndspuljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse med dårlig bredbåndsdækning. Men i modsætning til tidligere er Bredbåndspuljen 2018 målrettet mere mod tyndt befolkede områder.

 Energistyrelsen kortlægger de adresser, som har mulighed for at søge tilskud fra bredbåndspuljen. Det er en forudsætning, at der ikke foreligger konkrete planer fra en bredbåndsudbyder om at forberede dækningen inden for tre år.

Der er følgende krav for at ansøge bredbåndspuljen 2018:

 • Puljen støtter projekter i et sammenhængende områder af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse, der ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload. Man kan ikke søge som enkeltperson.

 • Egenbetaling på mindst 4.000 kroner pr. adresse

 • Der kan maksimalt ydes et tilskud fra bredbåndspuljen på 2/3 af projektets samlede tilskudsberettigede omkostninger. De samlede omkostninger inkluderer:
  • Tilskud fra bredbåndspuljen
  • Egenbetaling fra de deltagende adresser
  • Bredbåndsudbyderens økonomiske bidrag til projektet

 • Ansøger skal annoncere projektet over for interesserede bredbåndsudbydere i minimum 3 uger på Energistyrelsens hjemmeside, inden der laves aftale med udbyder. Frist for annoncering er 17. september 2018.

 • Alle ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen bliver vurderet  ud fra 6 kriterier med forskellig vægtning.

 • Ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen skal sendes via Energistyrelsens tilskudsportal senest 15. oktober 2018 (og gerne før).

 • Tilskud fra bredbåndspuljen kan ikke kombineres med håndværkerfradrag til etablering af bredbåndsforbindelse.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde deres vejledning og læse om, hvordan du søger støtte fra bredbåndspuljen.  Har du spørgsmål om bredbåndspuljen kan du skrive til Energistyrelsen på tele@ens.dk