Frederikssund Kommunes logo

Få bedre bredbånd

Interesseret i at få bedre internet?

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har lavet en guide, hvor du kan læse om, hvad man kan gøre som borger eller virksomhed for at styrke den lokale mobil- og bredbåndsdækning. Gå ind på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning for borgere og virksomheder for at læse mere om dine muligheder.

Forstærk signalet på dit mobile bredbånd

Anlæg, såsom en ekstern antenne, der forstærker mobilsignaler, er som udgangspunkt ikke lovlige at anvende. Det er kun lovligt at bruge signalforstærkere, hvis det sker efter aftale med mobilselskaberne. For at undersøge denne mulighed skal du derfor henvende dig til dit mobilselskab. Du kan læse mere om reglerne og mulighederne på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.

Wi-Fi-opkald kan forbedre den indendørs mobildækning

Kommer din internetforbindelse fra fibernet eller en anden kablet teknologi, men bor du, hvor mobilsignalet generelt er dårligt?  Hvis du har en Wi-Fi forbindelse (lokalt trådløse netværk) på adressen, så kan Wi-Fi-opkald være en mulighed. Du skal have en telefon og en mobiloperatør, der understøtter Wi-Fi-opkald.

Wi-Fi opkald kan også give en bedre mobildækning indendørs, hvis du bor i en ejendom, hvor isolering og byggematerialer i øvrigt begrænser din indendørs mobildækning. Du skal kontakte din mobiloperatør for yderligere information.

Tag dialogen med udbyderne og få afklaret, hvad de kan gøre for dig

På Tjek dit net kan du finde alle udbydere på din adresse - Se yderligere information.

Du kan søge Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs bredbåndspulje om tilskud til udrulning af bredbånd. På deres hjemmeside kan du finde deres vejledning og læse om, hvordan du søger støtte fra bredbåndspuljen. På frederikssund.dk har vi samlet fakta og kriterier for puljen, som du kan læse om under Bredbåndpuljen.

Er du bredbåndsleverandør og/eller kan du hjælpe vores borgere og virksomheder med at få bedre bredbånd? Så hører vi gerne om jeres løsning.