Frederikssund Kommunes logo

Uddybende om aftalerne om særlige kriterier for udlejning

For at kunne skabe en bredere beboersammensætning i de almene boliger har kommunen indgået aftaler med en række boligorganisationer om særlige kriterier for udlejning af almene familieboliger.

Der er fastlagt en overordnet ramme for de indgåede aftaler, og administrationen er bemyndiget til at indgå de individuelle aftaler med de enkelte boligorganisationer, herunder foretage revidering af eksisterende aftaler.

Administrationen kan indgå aftaler med de enkelte boligorganisationer om:

  • fortrinsret for ældre- og/eller bevægelseshandicappede til afdelingernes stuelejligheder og elevatorbetjente lejligheder
  • fortrinsret for personer med fast beskæftigelse i kommunen, der bor i kommunen
  • fortrinsret for personer med fast beskæftigelse i kommunen, der tilflytter fra andre kommuner
  • ophævelse af størrelseskriterierne i forbindelse med udlejning til enlige og par uden børn
  • udlejning af egnede boliger til unge, herunder eksempelvis udlejning af store boliger til bofællesskaber for unge under uddannelse
  • fortrinsret for skilsmisseramte beboere med børn inden for eget boligselskab
  • fortrinsret til skilsmisseramte beboere med børn
  • fortrinsret til beboere i boligselskabet, som ved skilsmisse eller brudt parforhold har behov for en ekstra bolig.
  • fortrinsret for borgere over 65 år, som forlader en større bolig
  • husstanden skal have børn med folkeregisteradresse hos ansøgeren til boligen, og mindst et barn skal ved tildelingen af boligen være under 16 år

Der kan aftales særlige udlejningskriterier for op til 50 % af de pågældende boliger, og såfremt der er tale om afdelinger med særlige problemer op til 80 %.

Administrationens behandling af de konkrete ansøgninger fra boligorganisationerne, baseres på et konkret skøn vedrørende behovet i den enkelte boligorganisation, afdeling, opgang m.v. og hensigtsmæssigheden i den ønskede beboersammensætning.

Administrationen kan stille krav og begrænsninger, herunder fx krav om minimum to års varighed af samliv ved fortrinsret til bolig efter brudt parforhold.

Nye eller ændrede kriterier skal forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

De nærmere bestemmelser vedrørende prioritering af de særlige vilkår og administration af aftalen aftales mellem administrationen og boligorganisationen. Der stilles desuden krav om at boligorganisation årligt indsender en rapport over udlejningssituationen til kommunen, samt at der mindst hver fjerde år fremsendes en evaluering af ordningen.