Frederikssund Kommunes logo

Kommunal boliganvisning

Kommunen har mulighed for at anvise boliger efter politisk godkendte sociale kriterier.

Se de boligsociale kriterier du skal opfylde for at blive skrevet op til en bolig.

Kriterierne er vejledende, da anvisning af en bolig i sidste ende bygger på en samlet vurdering af din eller familiens situation. 

For at blive skrevet op til en almen bolig via kommunen, skal du have folkeregisteradresse i Frederikssund Kommune.

Kommunen er forpligtet til at anvise  flygtninge en bolig.