Frederikssund Kommunes logo

Nyhedsarkiv for 2022

20. marts 2020Få information via hotlines

En lang række myndigheder og organisationer har oprettet særlige hotlines, hvor borgere og virksomheder kan stille spørgsmål og få information vedrørende coronasituationen.
Undrende figur med spørgsmålstegn omkring. Grafik: Colourbox

20. marts 2020Fornyelse af kørekort og pas

Den aktuelle situation med nedlukning af kommunens administration betyder også ændrede regler for fornyelse af kørekort og pas.
Billede af liggende, dansk udstedt EU-pas. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.

20. marts 2020Aktiviteter for børn og voksne online

Hvis der skulle være nogen, som keder sig lidt, når man i denne tid skal blive hjemme, så har både Willumsens Museum og Bibliotekerne lavet tilbud til børn og unge, som kan bruges online. (Voksne må gerne læse med her.)
En række bogforsider, der illustrere det store udvalg af læsning biblioteket kan tilbyde. Grafik: Frederikssund Bibliotekerne.

19. marts 2020Byrådsmøde i marts aflyses

Byrådsmødet den 25. marts 2020 er aflyst på grund situationen med coronavirus og risiko for smittespredning. Alt går dog ikke i stå, men arbejdet fortsætter inden for de politiske rammer, der er givet.
Borgmesterens mikrofon i byrådssalen.

19. marts 2020Håndsrækning til private virksomheder

Coronaudbruddet kan få store konsekvenser for mange private virksomheder. For at hjælpe disse, har Økonomiudvalget besluttet af fremrykke betalinger fra Frederikssund Kommune.
Fem stakke af mønter.

18. marts 2020Flot opbakning fra sundhedsfaglige borgere

På mindre end et døgn har 39 borgere med sundhedsfaglig baggrund sagt ja til, at de gerne vil hjælpe, hvis Frederikssund Kommune kommer til at mangle sundhedsfagligt personale.
Ældre kvinde sammen med yngre kvinde, der viser omsorg og støtte. Foto Kenneth Jensen.

18. marts 2020Skraldebiler på ny bro

Skraldebilerne skal benytte Kronprinsesse Marys Bro og dermed betale broafgift. Dette vil betyde en meromkostning på ca. 250.000 kr. årligt, men affaldsgebyret vil være det samme, uanset hvor i kommunen man bor.
Skraldebil parkeret på grusvej. Foto: Frederikssund Kommune.

18. marts 2020Naturpleje i Sillebro Ådal

I slutningen af marts (uge 13) udfører Frederikssund Kommune naturpleje i Sillebro Ådal. Det betyder, at der vil blive udtyndet i bevoksningen flere steder.
Vandspejl i Sillebro Ådal med bevoksning langs kanterne. Foto: Frederikssund Kommune.

17. marts 2020Den vigtigste pleje sikres

Frederikssund Kommune forbereder nu at kunne sikre den vigtigste personlige pleje i en situation, hvor sygemeldinger og karantæner rammer personalet på ældreområdet.
Ældre kvinde i kørestol - ung kvinde støtter hende omsorgsfuldt. Foto: Colurbox

17. marts 2020Har du en sundhedsfaglig baggrund?

Har du en sundhedsfaglig baggrund og har du lyst til at hjælpe til i denne særlige tid, hvor Danmark er ramt af COVID-19 (Coronavirus)? Så kan Frederikssund Kommune få brug for din hjælp.
Ældre borger i kørestol sammen med yngre borger der viser omsorg og støtte. Foto: Kenneth Jensen.