Frederikssund Kommunes logo

Nyhedsarkiv for 2021

30. januar 2022Ro på igen

Vandet i fjordene er på vej tilbage i Kattegat og slutningen på en hektisk weekend nærmer sig. Selv om flere boligejere fik vand op ad deres huse, gik det heldigvis ikke så galt, som prognoserne fra DMI spåede fra start.
Borgmester Tina Tving Stauning (A) i samtale med borgere i Kulhuse ved Vigen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

30. januar 2022Vandet har toppet – nogle steder

Ifølge DMIs prognoser og målinger har vandstanden i Isefjorden nu toppet. Også nord for Kronprins Frederiks Bro måles der nu faldende vandstand. Syd for broen ventes vandet nu at toppe omkring kl. 20 med en vandstand på ca. 1,5 meter over normalen.
Watertuben ved Kignæshallen har holdt vandet væk fra hallen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

30. januar 2022Se billeder af højvandet

Frederikssund Kommunes fotograf har været en tur rundt i kommune her til morgen. Her kan du se nogle af billederne fra Kulhuse, Over Dråby Strand og Skyllebakke Havn.
Skyllebakke Havn. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

30. januar 2022Forholdsvis rolig nat – vandet stiger stadig

På grund af stormen har beredskabet i nat haft 13 udkald til bl.a. væltede træer mv. Nattevagterne i hjemmeplejen har haft en rolig nat. Nu afventer beredskabet den maksimale vandstand. Alle watertubes er på plads.
Vandet står højt ved Revelinen i Kulhuse søndag kl. 8. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

29. januar 2022Vi er så klar, som vi kan blive

Beredskabet og kommunens krisestab har arbejdet i døgndrift siden fredag morgen for at sikre så gode forberedelser som muligt til stormen og højvandet. Vandstanden ventes at toppe søndag ml. kl. 9 og 15, og beredskabet vil kontinuerligt være på højeste niveau indtil faren er drevet over.
Watertubes i Hyllingeriis, der fyldes af Beredskabsstyrelsens enorme pumper. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

29. januar 2022Watertubes bliver repareret

Både på havnen i Frederikssund og på Strandvej oplever vi udfordringer med utætheder i et par watertubes. Beredskabet er på opgaven.
Watertubes på havnen i Frederikssund. Foto: Frederikssund kommune, Kenneth Jensen.

29. januar 2022Novafos: Der er styr på tingene

Novafos fortæller, at alle kontraklapper er kontrolleret og fungerer, og alle pumpestationer kører som de skal. Det er ikke muligt for private at låne pumper hos kommunen eller Novafos.
Novafos logo

29. januar 2022Evakuering af borgere

Døgnplejen har været i kontakt med alle brugere af døgnplejen i de områder, der er i risiko for at blive oversvømmet. Er dit hus i risikozonen, og har du ingen steder at overnatte, kan du kontakte kommunen.
Strandvej med vandet piskende ind over. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.