Frederikssund Kommunes logo
19. september 2022

Bred budgetaftale indgået – Sammen om Frederikssund

Søndag den 18. september er der indgået budgetaftale for årene 2023 – 2026 mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Charlotte Drue Aagaard (løsgænger).

Arbejdet med budget 2023 – 2026 har været i gang siden foråret. I juni blev det første af to borgermøder holdt. I september blev det andet borgermøde holdt, mens budgetforslaget var i høring, og i weekenden den 17. og 18. september gik de politiske forhandlinger så ind i den afsluttende fase.

Og det er en særdeles glad og tilfreds borgmester, der nu konstaterer, at der er indgået en aftale om Frederikssund Kommunes budget:

- Det glæder mig rigtig meget, at vi nu kan præsentere en meget bred budgetaftale – Sammen om Frederikssund. Der har været en utrolig god stemning i forhandlingerne hele vejen rundt, og jeg vil gerne takke alle dem, der er med i denne aftale for et godt og konstruktivt samarbejde her i weekenden. Der har været stor vilje blandt alle til at lytte og til at finde løsninger, og det tegner rigtig godt for det fremtidige samarbejde i Frederikssund Byråd, fastslår borgmester Tina Tving Stauning (A).

Borgmester Tina Tving Stauning med forhandlerne. Fra venstre: Maibritt Møller Nielsen (D), Charlotte Drue Aagaard (Løsg.), Niels Martin Viuff (C), Anna Poulsen (F), Inge Messerschmidt (O), Tina Tving Stauning (A), Rasmus Petersen (Ø), Søren Andreasen Weimann (B), Kirsten Weiland (N), Poul Erik Skov christensen (A), Michael Tøgersen (I).Borgmester Tina Tving Stauning med forhandlerne. Fra venstre: Maibritt Møller Nielsen (D), Charlotte Drue Aagaard (Løsg.), Niels Martin Viuff (C), Anna Poulsen (F), Inge Messerschmidt (O), Tina Tving Stauning (A), Rasmus Petersen (Ø), Søren Andreasen Weimann (B), Kirsten Weiland (N), Poul Erik Skov Christensen (A), Michael Tøgersen (I).

Styrkelse af velfærden

De væsentligste punkter i budgetaftalen er:

 • En fortsat solid økonomi
 • Prioritering af velfærdsområder gennem tilførsel af flere midler
 • Øgede ressourcer til styrkelse af den grønne omstilling
 • Bæredygtige investeringer, der fremtidssikrer Frederikssund Kommune

Samlet set er der balance i kommunens økonomi i 2023-2026, hvilket kommer til udtryk i en robust likviditet, der udgør 294 mio. kr. med udgangen af 2026.

Budgetaftalen for 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 indeholder på flere områder en styrkelse af velfærden. Af aftalen fremgår det blandt andet, at ældreområdet tilføres 25 mio. kr. årligt udover midlerne til det stigende antal ældre og andre initiativer i aftalen. Specialundervisningsområdet tilføres 5 mio. kr. ekstra i 2023 og yderligere 3 mio. kr. i 2024. Dagtilbudsområdet styrkes med 1,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem, og så afsættes der 15 mio. kr. årligt til at finansiere de stigende energipriser. Der afsættes ekstra 1,75 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i årene 2024-26 til folkeskolen for at styrke målrettet forebyggelse af mistrivsel og skolefravær.

Endelig bliver det nemmere for borgerne at komme i kontakt med kommunen, idet der afsættes 0,7 mio. kr. ekstra årligt til at øge åbningstider og telefontider i Borgercenteret.

Derudover fastslår budgetaftalen blandt andet, at:

 • Den socialpædagogiske indsats i ungdomsklubberne øges.
 • Dagtilbudsområdet tilføres økonomi til fortsat at sikre minimumsnormeringer.
 • Tumlebo bevares som børnehus.
 • Antallet af lukkedage i børnehusene reduceres, så der vil være én lukkedag mindre fra næste år.
 • Der genindføres natbelysning på Marbækvej, Byvej, Roskildevej og Kocksvej.
 • Det sikres, at færgen M/F Columbus kan holdes i drift, samtidig med at mulighederne for en ny færge undersøges.
 • Der afsættes ca. 2,5 mio. kr. årligt til genåbning af syv pladser på Omsorgscenter Tolleruphøj.
 • Der udvides med en åbningsdag mere på Parkvej 4-6 i Jægerspris, hvor udsatte unge og veteraner har mødested.

Bæredygtige investeringer

Budgetaftalen lægger op til en række bæredygtige investeringer, som vil fremtidssikre Frederikssund Kommune. Blandt andet kan nævnes den videre udvikling af Vinge, klima og natur, vedligeholdelse af kommunale bygninger, Maritimt Center samt fornyelsen af klubområdet. Det er investeringer, der sætter en ambitiøs og ansvarlig retning for kommunen i de kommende år.

Læs mere og dyk ned i tallene bag budgettet på vores hjemmeside.