Frederikssund Kommunes logo

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfristerne viser, hvor lang tid der må gå fra kommunen modtager en ansøgning om hjælp til afgørelsen skal være truffet.

Kommunen forventer at kunne behandle 80-90 % af sagerne inden for fristerne.

Kommunen behandler alle henvendelser og ansøgninger så hurtigt som muligt. Hvis det i en konkret sag ikke er muligt at overholde den fastsatte frist, vil ansøgeren få skriftlig besked om, hvornår afgørelsen vil blive truffet.

Aktindsigt

Ved anmodning om aktindsigt svares snarest og inden syv arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. Lovgrundlag: Offentlighedslovens § 36 og forvaltningslovens § 16.

Det sociale område

Byrådet godkendte den 24. marts 2021 de gældende frister for kommunens sagsbehandling på det sociale område. Fristerne er fastsat efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2 og §3 a.

Dagtilbud

Byg

Miljø

På miljøområdet er kun ansøgninger om miljøgodkendelser omfattet af servicemål.