Frederikssund Kommunes logo

Borgerrådgiveren

Du kan henvende dig til borgerrådgiveren, hvis du har brug for råd og vejledning, eller hvis du ikke er tilfreds med måden, din sag er blevet behandlet på.

I første omgang bør du tage kontakt til den afdeling, hvor din sag bliver behandlet, eller hvor opgaven normalt bliver løst. Hvis du ikke føler dig hørt eller forstået og fortsat er utilfreds med kommunens sagsbehandling, kan du kontakte borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren sørger for at henvendelser fra borgerne om kommunens sagsbehandling bliver hørt og brugt.

Det er gratis at kontakte borgerrådgiveren.

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe med?

Hvordan behandler borgerrådgiveren en klage?

Retningslinjer for borgerrådgiverens arbejde (pdf)

Kontaktoplysninger

Borgerrådgiver Anne-Karina Stendevad Lindstad
Torvet 2
3600 Frederikssund
Telefon: 47 35 10 00

Telefon

Det er muligt at ringe på kommunens hovednummer: 47 35 10 00 og få lagt en besked til borgerrådgiveren, som vil ringe tilbage så hurtigt det er muligt.

Borgerrådgiveren har kontor på Frederikssund Rådhus og kan træffes efter aftale.

Send sikkert til borgerrådgiveren

Da henvendelser til borgerrådgiveren ofte indeholder personfølsomme oplysninger, skal du altid sende sikkert via din digitale postkasse.

Borgerrådgiverens beretning

Borgerrådgiveren afleverer hvert år en beretning til Byrådet. Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren og indeholder en beskrivelse af antallet af henvendelser, hvilke centre borgernes henvendelser hører under samt en beskrivelse af de generelle problemstillinger, der kan udledes af borgernes henvendelser til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren kommer endvidere med anbefalinger til kommunen for at forbedre borgernes oplevelse med kommunen.

Nedenfor er beretninger for de seneste to år.

Beretning for 2022

Beretning for 2021