Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfristerne bestemmer hvor lang tid der må gå fra kommunen modtager en ansøgning om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

Kommunen forventer at kunne behandle 80-90 % af sagerne inden for fristerne.

Kommunen behandler ansøgninger så hurtigt som muligt. Hvis det i en konkret sag ikke er muligt at overholde den fastsatte frist, vil ansøgeren få skriftlig besked om hvornår afgørelsen vil blive truffet.

Se oversigt over sagstyper og frister

Byrådet godkendte den 22. juni 2016 de gældende frister for kommunens sagsbehandling på det sociale område.

Fristerne er fastsat efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2.