Frederikssund Kommunes logo

Afskaffelse af valgplakater

Spørgsmålet blev stillet på byrådsmødet den 29. marts 2023 af Flemming Rydell til borgmester Tina Tving Stauning.

Da der var kommunevalg sidste gang, var der igen snak om valgplakater.

Alle, eller de fleste, er enige om at det skæmmer bybilledet, det sviner, der efterlades plastik, og ikke mindst bruges unødig energi på tryk og div. udslip og der brændes unødig benzin mm. af når der køres rundt i 50 små biler for at hente og bringe, sætte op og kontrollere at de stadig sidder der, og tage ned og samle sammen. Nu har i muligheden for at gå forrest, men har i det der skal til, modet ??

Og forlige at hjælpe er der lige lidt fakta her. Kåre Press-Kristiansen, der er seniorrådgiver ved Rådet for grøn omstilling, fortæller, at en enkelt valgplakat i plast udleder 1,4 kilo CO2. Det er lige så meget CO2, som når en nyere personbil kører 10 kilometer.

Svar ved Borgmester Tina Tving Stauning (A)

Først – tak for spørgsmålet.

Vi er jo nok mange, der har bidt mærke i debatten om at afskaffe valgplakater.

Reglerne vedr. ophængning af valgplakater er reguleret i vejloven. Og i henhold til reglerne har Byrådet ikke kompetence til at forbyde ophængning af valgplakater i kommunen. Det jeg ved, at man har drøftet i nogle kommuner er muligheden for, at opstillingsberettigede partier og lister kan vælge at indgå en frivillig aftale om fx ikke at gøre brug af valgplakater. Men det altså ikke er muligt efter loven at byrådet gennemtvinge en aftale.

Jeg synes bestemt, at det er vigtigt at få en drøftelse partierne og listerne imellem inden næste kommunalvalg. Og personligt vil jeg gerne tage initiativ til en dialog om, hvordan vi i fællesskab stiller os i forhold til valgplakater ved næste kommunalvalg.