Frederikssund Kommunes logo

Transport over fjord

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 1. marts 2023.

Johan Gaunitz stiller følgende spørgsmål til borgmester Tina Tving Stauning:

En nedslidt utidssvarende olding, hun klarer det ikke mere og burde få gå på vedvarende pension nu. Her hjælper nemlig end ikke en armada af "varme hænder". Det skal kolde gysere til, der ellers kunne være brugt bedre, for at gøre sig håb om at overhoved kunne vende skuden. En dæmning er en god fremsynet løsning der ikke kun redder transportmuligheden de dage Columbus kan humpe over fjorden, men alle årets dage. Desuden kan man positivt regulere vandstanden som oftest er for lav, men også for høj som i 2013. Den kan erstatte de irreversible voldløsninger ad strandstækninger nogle stadig pønser på at fylde naturen op med, lidt hist og pist, og til en betydelig lavere pris. Så hvad er det egentlig der holder vores politiker tilbage?

Svar på spørgsmål

Borgmester Tina Tving Stauning svarer følgende:

En regional løsning for kystsikring af Roskilde Fjord kan eksempelvis etableres som en mobil dæmning mellem Kulhuse og Sølager, der kan aktiveres når der varsles højvande. Fordelen er, at det på den måde kan vil være nok at lave et højvandsbeskyttelsesanlæg ved hele Roskilde Fjord. Udfordringerne ved løsningen er blandt andet finansiering og risikoen for utilsigtede miljøpåvirkninger af fjorden. Spærring af en hel fjord er ikke noget der tidligere har været gjort i Danmark, og derfor er der en lang række udfordringer både af teknisk, miljømæssig og lovgivningsmæssig karakter, der skal løses i et tværkommunalt samarbejde. Det kræver både tid og kræfter, men i takt med at klimaforandringerne får havene til at stige, bliver en regional løsning på lang sigt mere relevant, og derfor er det noget Frederikssund Kommune allerede nu ønsker at arbejde videre med.

De seneste års stormfloder har dog vist, at der også på kort og mellemlang sigt, er et akut behov for at højvandssikre nogen af de mest udsatte områder i kommunen, herunder Kulhuse, Hyllingeriis, Frederikssund Nord og Frederikssund midtby, og derfor driver Frederikssund Kommune fortsat digeprojekter der skal sikre de mest udsatte områder.

En løsning for kystbeskyttelse ved stormflod vil sandsynligvis have karakter af en mobil dæmning, hvorfor det ikke vil kunne fungere som erstatning for en færgeoverfart."