Frederikssund Kommunes logo

Manglende åbenhed om specialtilbud

Spørgsmålet er stillet ved byrådsmødet den 2. marts 2022.

Jan Lykke spørger om følgende:

Kommunens kommunikationspolitik skal sikre at ”borgerne får god og rettidig information om kommunens serviceydelser og tilbud”. Den skal også sikre at der er ”åbenhed, dialog og borgerinddragelse”.

På trods af dette er det umuligt som borger at få et overblik over kommunens specialtilbud på skoleområdet. Center for Børn og skole har godt nok udarbejdet en sådan oversigt, kaldet Tilbudsviften. Den ligger bare ikke lettilgængeligt på hjemmesiden, men skal graves frem i et referat fra et møde i Uddannelsesudvalget, hvis man vel at mærke ved hvad man skal lede efter.

Vil Byrådet tilsikre at Center for Børn og Skole efterlever kommunikationspolitikken og gør Tilbudsviften lettilgængelig på hjemmesiden?

Svar på spørgsmål

Formand for Skole, klub og SFO, Anna Poulsen, svarer følgende:

Center for Børn og skole oplyser, at Tilbudsviften for specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune ved en fejl ikke er gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside. Skole, klub og SFO behandler på møde 2. marts 2022 en sag om godkendelse af Tilbudsviften 2022. Den nye version vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside efter, at Skole, klub og SFO har behandlet sagen.