Frederikssund Kommunes logo

Kapacitet i specialtilbud og specialskoler

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 1. februar 2023.

Kamilla Jøhnk Gelardi Zabell  stiller følgende spørgsmål til formand for Skole, klub og SFO, Anna Poulsen:

Frederikssund kommune står med et kapacitetsproblem ift de mange børn i kommunen der for nuværende er visiteret til et specialiseret skole- og/eller undervisningstilbud. Disse er imidlertid blevet sat i venteposition og står derfor uden et ordentligt undervisningstilbud hvilket for nogle betyder at de pt. bliver udelukket fra folkeskolen, undervisning og fællesskab. Kan Byrådet komme lidt nærmere hvor langt man er i processen af håndteringen af disse kapacitetsudfordringer? Spørgsmålet vedrører nogle af kommunens umiddelbart mest udsatte borgere, og derfor er bekymringen også kongruent med de sandsynlige store negative konsekvenser for denne gruppe, både de personlige men i høj grad også de samfundsmæssige.

Svar på spørgsmål

Formand for Skole, klub og SFO, Anna Poulsen, svarer følgende:

Frederikssund Kommune oplever, ligesom mange af landets øvrige kommuner, et pres på specialtilbuddene inden for skoleområdet. Nogle familier oplever derfor desværre, at der går tid, inden det lykkes at finde et specialiseret skoletilbud, der imødekommer det behov, som netop deres barn har.

Når Visitationsudvalget i Frederikssund Kommune visiterer et barn eller en ung til et specialunder-visningstilbud eller en specialskole arbejder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i dialog med familien altid for at finde det skoletilbud, der bedst kan imødekomme barnets/den unges behov. Det er den proces, der nogle gange tager tid.

For at imødekomme udfordringerne med manglende kapacitet i Frederikssund Kommune er administrationen blandt andet i gang med en analyse af specialundervisningsområdet, som blandt andet har fokus på kapaciteten i kommunens specialiserede undervisningstilbud.

Administrationen forventer, at der sker en tilpasning af kapaciteten til skoleåret 2023/2024 og en yderligere tilpasning til skoleåret 2024/2025.

Frederikssund Kommune er i regi af KL’s Kommunekontaktråd (KKR samarbejdet) i dialog med en række andre kommuner om at etablere en tværkommunal indsats på specialundervisningsområdet blandt andet med henblik på at afhjælpe kapacitetsproblemer