Frederikssund Kommunes logo

Fjernvarme til Frederikssund syd

Spørgsmålet er stillet ved byrådsmødet den 27. april 2022.

Jonas Bang Christensen spørger om følgende:

I starten af 2022 indsendte EON og Vestforbrænding tilbud til Frederikssund Kommune om at omlægge Frederikssund syd fra gas til fjernvarme. Med de stigende gaspriser er jeg sikker på, at I har hele Frederikssund syds opmærksomhed omkring denne sag. Kunne I ikke give en status på hvordan det går med behandlingen af de to tilbud I har modtaget.

Svar på spørgsmål

Formand for Klima, natur og energi, Søren Weimann, svarer følgende:

Frederikssund Kommune har modtaget varmeprojektforslag fra to varmeselskaber, som begge gerne vil forsyne de samme områder. Den nuværende lovgivning tager ikke højde for konkurrerende projektforslag, hvilket gør sagsbehandlingen af projektforslagene udfordrende. Derudover kan de gældende regler gøre forløbet tidskrævende. Det giver f.eks. en risiko for, at der klages til energiklagenævnet, som evt. kan underkende en kommunal beslutning og f.eks. kræve yderligere dokumentation inden kommunen må tage stilling.

Af Regeringens energiudspil fra d. 19. april 2020 fremgår det, at kommunen inden årets udgang skal gennemføre en varmeplanlægning og på grundlag heraf kunne fortælle de enkelte husejere om, hvorvidt de kan få fjernvarme og hvornår. Kommunerne kan ikke give sådanne løfter på forsyningsselskabernes vegne med den gældende lovgivning, men det må ligge i Regeringens udmeldinger, at Folketinget vil vedtage lovændringer inden sommerferien, som vil gøre det muligt for kommunen at komme med en klar besked til de enkelte husejere inden årsskiftet, så vi kan få sat fuldt blus på den vigtige omstilling væk fra naturgas.