Regler for Byrådets spørgetid

Formålet med spørgetiden

 • Formålet med spørgetiden er at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

 • Umiddelbart før hvert ordinært offentligt byrådsmøde afholdes offentlig spørgetid i maximalt 30 minutter.
 • Foreligger der ingen spørgsmål, eller udnyttes spørgetiden ikke fuldt ud, påbegyndes forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når forhandlinger er påbegyndt, bortfalder spørgetiden.
 • Spørgsmål kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune, og rettes til Byrådet. Spørgeren skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør hvem der skal besvare forespørgslen.
 • Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering vedrørende spørgsmålene

 • Spørgsmål skal formuleres skriftligt og de skal være Byrådet i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde hvor de ønskes besvaret. Spørgsmålene fremsendes via en formular på hjemmesiden, hvor spørger samtidig giver samtykke til at spørgsmålet må offentliggøres, eller sendes til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Spørgsmål stiles til Byrådet. Spørgeren skal oplyse navn og adresse, og brevet skal mærkes ”Spørgetid”.
 • Administrationen står til rådighed for borgere, der ønsker hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmål. Borgere kan henvende sig på et af de 4 folkebiblioteker og få hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmål.
 • Spørgsmål der besvare i spørgetiden skal have relation til kommunale forhold, og de skal være af almen interesse for kommunens borgere.
 • Spørgsmål der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af Administrationen og svar sendt direkte til borgeren.
 • Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.
 • Spørgsmålene skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare, herudover kan gives tid til kort replik og duplik.
 • Hvis spørgeren ikke møder op til det pågældende byrådsmøde udskydes spørgsmålet til næste byrådsmøde. Hvis spørgeren ikke møder op til dette møde, bortfalder spørgsmålet.
 • Der kan højst stilles 2 spørgsmål på samme møde af en spørger.
 • Det er Borgmesteren der læser spørgsmålene op inden de besvares.
 • Spørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside efter mødet. Der vil være link hertil i referatet.
 • Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende reglerne for spørgetid.

Reglerne trådte i kraft den 1. november 2019