Borgermøder

På denne side finder du en oversigt over aktuelle borgermøder.

Borgermøde om Kommuneplanforslag 2017-2029

Byrådet vedtog den 24.maj 2017 at sende forslag til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Høringen løber frem til den 25. august 2017.