Frederikssund Kommunes logo

Tina Tving Stauning (A)Tina Tving Stauning

Kastaniealle 13
3600 Frederikssund

47 35 10 00

borgmester@frederikssund.dk 

 
Skriv sikkert til borgmesteren, hvis din henvendelse indeholder persondata:

Login med MitID

--------------------------------

Parti

Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Økonomiudvalget (formand)

Øvrige tillidsposter

 • Beredskabskommissionen
 • Bevillingsnævnet (formand)
 • KKR Hovedstaden
 • KL's repræsentantskab
 • KL's repræsentantskab i Dansk Byplanlaboratorium
 • Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed
 • ROMU, bestyrelsesmedlem
 • VF Carbon Capture A/S, bestyrelsesmedlem
 • Vestforbrænding I/S. Bestyrelsesmedlem samt medlem af bestyrelsens arbejdsudvalg
 • Valgbestyrelsen ved Europa-Parlamentsvalg (formand)
 • Valgbestyrelsen ved folketingsvalg (formand)
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)
 • Nationalpark Skjoldungernes Land