Frederikssund Kommunes logo

Fagcentrenes adresser

Alle kommunens centre og afdelinger kontaktes telefonisk på 47 35 10 00.

Papirpost skal altid sendes til hovedadressen: Torvet 2, 3600 Frederikssund.

Når vi kommunikerer skriftligt med borgere, virksomheder, andre myndigheder sker det som udgangspunkt digitalt, så personfølsomme oplysninger håndteres sikkert. Herunder finder du link til at skrive til områderne fra din Digitale Postkasse på borger.dk.

Har du brug for hjælp til Digital Post, så se vores vejledninger og videoer.

Center

Beliggenhed

Sikker postkasse

Byråd og borgmester

Torvet 2

Frederikssund

Borgmester

Byrådet

Borgerrådgiver

Torvet 2

Frederikssund

Borgerrådgiver

By og LandskabKongensgade 18
Slangerup

Affald

Byggesag

Drikkevand og grundvand

Erhverv

Kystbeskyttelse
Miljø

Spildevand 
Plan

Søer, vandløb og beskyttet natur
Vinge

Vej og Trafik

Børn og Skole

Torvet 5
Frederikssund

Dagtilbud
Skole
Trivsel og kriminalitetsforebyggele (SSP)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

UU Frederikssund

Familie og Rådgivning

Parkvej 1
Jægerspris

Familieområdet

Job & Rådgivning

Torvet 2
Frederikssund

Fleksjob

Flytning, folkeregister og sygesikring

ID-kort, pas og kørekort
Jobafklaring

Kontanthjælp

Pensionist - tillæg

Socialt bedrageri

Sygedagpenge

Kultur & Fritid

Torvet 5 
Frederikssund

Kultur, fritid og foreninger

Politik og HR

Torvet 2
Frederikssund

Politik og Jura
Kommunikation

Personalejura
Vielser
Webmaster

Sundhed og Forebyggelse

Lundevej 9
Frederikssund

Sundhed

Forebyggelse
Rehabilitering
Sundhedsplejen
Tandplejen
Træningsenheden

Ejendomme og IT 

Kongensgade 18
Slangerup

Databeskyttelse (DPO)

Kommunale Ejendomme

Stadsarkiv

Voksenstøtte og Ældre 
Frederiksborgvej 8
Frederikssund

Bolig

Dag- og aktivitetstilbud

Hjælpemidler

Personlig støtte

ØkonomiTorvet 2
Frederikssund

Ejendomsskat 

Kulturhavn (venteliste)
Lønkontoret

For virksomheder

Har din virksomhed, forening eller institution digital signatur eller medarbejder NemID, så skal I skrive til kommunen via virk.dk. Læs mere om hvordan I kommunikerer digitalt med kommunen.

Offentlige myndigheder kan også benytte medarbejdersignatur, og sende sikkert til sikkerpost@frederikssund.dk