Regnskaber

Ifølge ministeriel bekendtgørelse nr. 387 af 14. april 2013, skal aflæggelse af kommunale regnskaber ske så disse kan afgives af Byrådet til kommunens revision inden den 1. juni i året efter regnskabsåret.

Byrådet har den 31. august endeligt godkendt regnskabet for 2015. 

Nedenfor fremgår Frederikssund Kommunes tidligere års godkendte regnskaber.