Frederikssund Kommunes logo

Årsregnskab

Ifølge ministeriel bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019, skal aflæggelse af kommunale regnskaber ske så disse kan afgives af Byrådet til kommunens revision inden den 1. maj det følgende år.

Byrådet oversendte den 29. april årsregnskabet til kommunens revision, og regnskabet blev endeligt godkendt af Byrådet den 24. juni 2020.

Se det endelige regnskab for 2019

Du har endvidere mulighed for at se regnskab for 2018, samt revisionspåtegningen