Frederikssund Kommunes logo

Årsregnskab

Ifølge ministeriel bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019, skal aflæggelse af kommunale regnskaber ske så disse kan afgives af Byrådet til kommunens revision inden den 1. maj det følgende år.

Byrådet oversendte den 28. april 2021 årsregnskabet til kommunens revision, som herefter forventes endeligt godkendt af Byrådet i juni 2021.

Se det foreløbige regnskab for 2020

eller se det endelige regnskab for 2019