Frederikssund Kommunes logo

Planlægning

Her kan du læse om den statslige og den kommunale planlægning.

Hvis du ønsker at undersøge hvilke kommuneplanbestemmelser der gælder for en given ejendom eller om den er omfattet at en gældende lokalplan, kan du finde mere information her.

Her kan du finde information om den nationale planlægning og samspillet til den kommunale planlægning
Kommuneplanlægning og den gældende Kommuneplan
Lokalplaner, byplanvedtægter og forslag til lokalplaner
SMV er miljømæssig vurdering af planer, programmer og politiske mål.
VVM- er en proces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang

Vejledning til hvordan du får udarbejdet en lokalplan

Ejer du en virksomhed eller er du bygherre, der ønsker at kunne gennemføre et nyt projekt der kræver lokalplan, kan finde mere information i denne vejledning

Se  Lokalplaner og byplanvedtægter og find svar på hvad en lokalplanproces indeholder.