Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund Erhverv

Frederikssund Erhverv stræber efter at gøre Frederikssund Kommune til et sted, hvor erhvervslivet mødes med en “hvordan-kan-vi-hjælpe-dig-attitude” samtidig med, at vi profilerer vores område på positiv vis – både regionalt, nationalt og internationalt.

Frederikssund Erhvervs formål er overordnet set at styrke udviklingen af erhverv, handel, turisme og kultur i hele Frederikssund Kommune.

Frederikssund Erhvervs fokus

Frederikssund Erhverv tiltrækker virksomheder til det dejlige Fjordland, der omgiver os. De kæmper for at forbedre infrastrukturen og erhvervslivets øvrige rammevilkår. De arbejder målrettet for et stærkt samarbejde mellem uddannelserne og virksomhederne. De vejleder det lokale erhvervsliv samt understøtter vækst og udvikling. De arbejder for at tiltrække bygge- og anlægsprojekter til lokalområdet.

Sammen med det lokale erhvervsliv griber Frederikssund Erhverv nye muligheder for udvikling og vækst til gavn for både virksomheder og borgere. Det er Frederikssund Erhvervs ambition at være en betroet og professionel partner for alle de offentlige og private aktører, de samarbejder med.

Frederikssund Erhverv har flere medlemmer. Uanset om du er nystartet, etableret eller tilflyttet virksomhed, får du som medlem af Frederikssund Erhverv adgang til:

  • Vejledning – hjælp til dig og din virksomhed uanset udfordring og behov.
  • Erhvervsservice – kontakter og den knowhow, du har brug for.
  • Netværk – du bliver en del af Frederikssunds erhvervsfællesskab.
  • Arrangementer – værdiskabende, faglige og sociale arrangementer året rundt (gratis som medlem).

Frederikssund Erhvervs struktur

Frederikssund Erhverv er en selvstændig, privatdrevet erhvervsforening, der blev etableret i 2007 som bindeled mellem den kommunale forvaltning og det lokale erhvervsliv.

Frederikssund Erhverv har egen bestyrelse og sekretariat, som yder erhvervsservice og tilbyder faglige og sociale arrangementer for erhvervslivet i Frederikssund Kommune.

Medarbejderne i Frederikssund Erhverv har en solid forankring i dansk erhvervsliv med erfaringer fra bl.a. Dansk Industri, det private erhvervsliv, erhvervsfremmesystemet og den akademiske verden. Du kan møde teamet på deres hjemmeside.

Frederikssund Erhverv er det lokale erhvervslivs talerør over for de beslutningstagere, som har indflydelse på erhvervslivets rammevilkår – kommunalt, regionalt og nationalt. Frederikssund Erhverv har et tæt og velfungerende samarbejde med Frederikssund Kommune, som også sidder på to af bestyrelsespladserne i Frederikssund Erhverv – de øvrige ni beklædes af virksomhedsledere.

Frederikssund Erhvervs logo

Dette er et billede af Frederikssund Erhvervs logo

Frederikssund Erhvervs logo er en femtakket stjerne – inspireret af den såkaldte pentahelix-model. Stjernens takker repræsenterer vores ‘stakeholderunivers’ – eller med andre ord de fem dimensioner, erhvervsforeningen bevæger sig i og samarbejder med:

  • Den offentlige sektor
  • Den private sektor
  • Uddannelsessektoren
  • Civilsamfundsaktører
  • Borgerne

Stjernens farver er ikke tilfældige. Den blå farve (i henholdsvis 100%, 60%, 40% og 20%) stammer fra FN’s Verdensmål 17 (Partnerskaber for handling), fordi dette verdensmål indkapsler vores overordnede indsats. Den grønne farve er fra FN’s Verdensmål 13 (Klimaindsats), da dette har markant fokus for os nu og i fremtiden.

Du kan læse mere om Frederikssund Erhvervs arbejde med FN’s Verdensmål på deres hjemmeside.

Sådan er Frederikssund Erhverv finansieret

Frederikssund Erhverv finansieres af et kommunalt bidrag, der forhandles årligt i form af en resultatkontrakt. Samtidig rejser Frederikssund Erhverv en stor del af finansieringen i form af kontingentindtægter fra medlemsvirksomhederne samt deltagelse i lokale, regionale og nationale udviklingsprojekter.