Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kultur

Job, erhverv og kultur er udvalgt under Byrådet. Udvalget konstitueres i forbindelse med valg til Byrådet hvert fjerde år. Job, erhverv og kultur arbejder med kommunens opgaver på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, kulturområdet samt centrale dele af erhvervsområdet.

Udvalget står blandt andet for udarbejdelsen af den kommunale Erhvervs- og Vækstpolitik som løbende genbesøges og justeres. Desuden arbejder udvalget løbende med optimering og udvikling af den kommunale erhvervsservice – herunder også turismeerhvervet.

Udvalgets arbejde forgrener sig – qua sine arbejdsområder - ud i mange af kommunens områder.

Læs mere om Job, erhverv og kultur.