Frederikssund Kommunes logo

Velkommen til genoptræning

Vi tilbyder træning efter indlæggelse eller efter tab af funktion fx i forbindelse med sygdom. Derudover har vi tilbud om særlige forløb.

Træningen foregår som udgangspunkt i vores træningslokaler enten på Solgården i Slangerup eller på Nordhøj i Skibby. Dit behov for træning afgør, hv0r du skal møde ind. Genoptræning i eget hjem kan forekomme i begrænset omfang.

Al genoptræningen varetages af ergo- og fysioterapeuter. Der vil i perioder være ergoterapeutstuderende, som varetager træningen under supervision af kliniske undervisere på stedet.

Se oversigt over placeringen af vores specialer.

Vær opmærksom på, at alle breve og afgørelser vil blive sendt til din e-boks, hvis du har sådan en. Du kan klage over Kommunens serviceniveau og afgørelser om genoptræning.

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme.