Frederikssund Kommunes logo

Sådan kommer du i gang

Vi tilbyder genoptræning, hvis du har mistet funktioner. Det kan enten være efter en indlæggelse eller efter sygdom uden indlæggelse.

Har du en genoptræningsplan fra sygehuset?

Hvis du har været indlagt på sygehuset, vil du typisk blive udskrevet med en genoptræningsplan.  Vi kontakter dig indenfor fem hverdage, efter vi modtaget den.

Du har ret til at påbegynde genoptræning inden for 7 kalenderdage med mindre andet er angivet i genoptræningsplanen. Så frem vi ikke kan tilbyde dette, vil du modtage et brev med information om mulighed for at benytte privat behandler.

Vær opmærksom på at du med en genoptræningsplan har du ret til at vælge en anden kommunes tilbud om genoptræning. I så fald skal du kontakte den ønskede kommune.

Har du ikke en genoptræningsplan?

Hvis du ikke har en genoptræningsplan fra sygehuset, kan du blive visiteret til genoptræning.

Visitation til træning kan ske på to måder:

  • Du kan selv henvende dig telefonisk til Visitation og Hjælpemidler.
  • Andre, fx pårørende eller læge, kan også henvende sig med dit samtykke.

Visitator fra Visitation og Hjælpemidler kontakter dig inden for fem hverdage, og aftaler dato om besøg hjemme hos dig. Visitator vurderer dit funktionstab og om du har behov for faglig ekspertise for at gennemføre genoptræningen.

Når du søger om træning vil der altid bliver oprettet en journal i vores dokumentationssystem.

Der kan gå op til ti hverdage fra besøget,  før du modtager en skriftlig afgørelse. Vi kontakter dig indenfor fem hverdage efter at vi har modtaget afgørelsen fra Visitation og Hjælpemidler.

Kørsel

Hvis du ikke er i stand til at transportere dig selv eller blive kørt af pårørende, kan du blive visiteret til kørsel.  Tilbuddet er midlertidigt. Din fysio- eller ergoterapeut vurderer dit behov for kørsel, og hvornår du selv kan varetage transporten, eventuelt som led i din genoptræning.