Frederikssund Kommunes logo

Klager over genoptræning

Du kan klage over Kommunens serviceniveau og afgørelser om genoptræning.

Serviceloven

Klager over Kommunens afgørelse om genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven sendes til Kommunens Myndighed.  Du får en klagevejledning sammen med din afgørelse.

Klager over Kommunens serviceniveau eller sagsbehandlingen (sagsbehandlingstiden, personale m.v.) i forhold til træning efter serviceloven skal rettes til Byrådet. Byrådet er politiske ansvarlige for det vedtagne serviceniveau og for Kommunens aktiviteter.

Se kommunens kvalitetsstandard om træning efter serviceloven.

Sundhedsloven

Hvis du vil klage over lægens vurdering af dit behov for genoptræning, kan du skrive til Patientklagenævnet.

Hvis du vil klage over Kommunens serviceniveau, herunder ventetider, organisering og omfanget af genoptræning, skal du skrive til Kommunens træningsenhed.

Se kommunens kvalitetsstandard om genoptræning efter sundhedsloven.