Frederikssund Kommunes logo

Fundraising i Frederikssund Kommune

I Frederikssund Kommune er der fokus på at styrke kommunens og foreningernes mulighed for at bruge fundraising til at finansiere nye indsatser eller udviklingstiltag. Det er dog vigtigt at huske at fundraising ikke kun handler om at skrive ansøgninger. Fundraising er også at planlægge, hvordan I skaffer midler i år, til næste år og så videre. Man behøver ikke være professionel for at fundraise, men det kræver et godt forarbejde, tid og ikke mindst en rigtig god projektidé, for at få økonomisk støtte fra de mange private fonde og offentlige puljer.

Inspirationsmateriale fra tidligere fundraisingarrangementer for foreninger:

Fondsdatabaser og oversigt over fonde og puljer

Kommunen har fra 1. januar 2018 ikke længere fælles abonnement hos fondsdatabasen Puljeguiden, da der ikke var ret mange der brugte det. Samtidig er der flere muligheder for at finde gratis oversigter fonde og puljer.

Her er et udpluk af gratis fondsdatabaser og puljeoversigter samt nogle af de mest relevante fonde og puljer:

Fondsdatabaser 

Tilskudsportalen - også kaldet Puljeportalen - er oversigt over Socialstyrelsens ansøgningspuljer og tilskudsmuligheder
Legatbogen er en gratis søgemaskine, hvor du bl.a. kan finde oversigter over hvilke fonde og legater, der støtter sociale formål, kultur og idræt.

Private fonde

  • Tuborgfondet - støtter projekter (også udstyr) drevet af foreninger og frivillige
  • Nordeafonden - støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur
  • Egmontfonden - støtter indsatser, der styrker udsatte børn og unges læring og livsduelighed
  • Trygfonden - Støtter projekter indenfor sikkerhed, sundhed og trivsel 
  • Bikubenfonden - Støtter projekter indenfor kunst, kultur og sociale formål

Ved generelle spørgsmål til kommunen omkring fundraising kontakt:

Sanne Dan Jensen
Konsulent i udviklingsteamet, Politik og Jura