Frederikssund Kommunes logo

Godkendelse som folkeoplysende forening

Der ydes tilskud og anvises offentlige lokaler og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende foreninger.

Det er folkeoplysningsudvalget der træffer beslutning om, hvad der kan godkendes som folkeoplysende virksomhed, og dermed hvad der kan ydes tilskud og anvises lokaler til.

Her kan du læse mere om tilskud og puljer og anvisning af lokaler

Ansøgning

Ansøgning om godkendelse foretages på blanketten Godkendelse af en folkeoplysende forening, hvor der på side 2 står beskrevet, hvad der kræves i forbindelse med ansøgning om godkendelse som en folkeoplysende forening.

Følgende dokumenter sendes til Frederikssund Kommune, Folkeoplysningsudvalget, Torvet 2, 3600 Frederikssund eller pr. mail til kulturogfritid@frederikssund.dk:

  • Udfyldt blanket omkring godkendelse af folkeoplysende forening
  • Foreningens vedtægter
  • Underskrevet referat af den stiftende generalforsamling
  • Opgørelse over antal medlemmer over og under 25 år

Har du spørgsmål vedrørende godkendelse af en forening, er du velkommen til at kontakte Kultur- og fritidssekretariatet på 47 35 10 00 eller kulturogfritid@frederikssund.dk