Frederikssund Kommunes logo

Godkendelse som folkeoplysende forening

Der ydes tilskud og anvises offentlige lokaler og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende foreninger.

Det er folkeoplysningsudvalget der træffer beslutning om hvad der kan godkendes som folkeoplysende virksomhed, og dermed hvad der kan ydes tilskud til og anvises lokaler.

Du kan læse mere om reglerne for godkendelse af folkeoplysende foreninger i Retningslinjer for tilskud til foreninger, hvor også tilskudsreglerne er anført.

Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening foretages på blanketten Godkendelse af en folkeoplysende forening.

Blanketten sendes til Frederikssund Kommune, Folkeoplysningsudvalget, Torvet 2, 3600 Frederikssund eller pr. mail til kulturogfritid@frederikssund.dk.

Har du spørgsmål vedrørende godkendelse af en forening, er du velkommen til at kontakte Kultur- og fritidssekretariatet på 47 35 10 00 eller kulturogfritid@frederikssund.dk