Frederikssund Kommunes logo

Frivillig arbejdskraft som medfinansiering i budgettet?

Fondene har meget forskellige retningslinjer for, hvad der kan beregnes som medfinansiering. Hvis ikke man på fondens hjemmeside kan se, hvad der kan skrives på som medfinansiering, bør man tage kontakt til fonden. Selvom man ikke kan skrive frivillig arbejdskraft på som medfinansiering i budgettet (eller der ikke kræves medfinansiering), så er det altid et godt signal at sende, at man selv gør en stor indsats i form af frivillig arbejdskraft.

Her er nogle eksempler, der viser hvor forskellige retningslinjer der er:

Lokale og anlægsfonden: Vurderer ikke frivillig arbejdskraft som medfinansiering

Miljøministeriet: Frivillige timer afregnes som 100 kr.

Naturstyrelsen: Frivillige ulønnede timer skal skrives på, men ikke som kroner kun som timer.

Europanævnet – Kulturstyrelsen: Værdien af ulønnet arbejdskraft kan på lige fod med lønnet arbejdskraft indgå som medfinansiering. Antal timer og til hvilken timesats skal anføres i ansøgningen.