Frederikssund Kommunes logo

Foreninger

På siderne her finder du en række informationer om foreningslivet i Frederikssund Kommune.

Find vej til kommunens mange foreninger.
Der ydes tilskud og anvises offentlige lokaler og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende foreninger.
Alle med et CVR-nummer skal senest den 1. november 2013 have oprettet en digital postkasse
Information og Links til puljer og fonde
Folkeoplysningsudvalget tilbyder foreningerne at deltage i en række kurser.
Særligt kursus tilbydes for unge mellem 17 - 24 år.