Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund Maritime Center

Som en aktiv fjordkommune har Frederikssund Kommune sat et stort projekt i søen om at skabe nye, moderne rammer for blåt friluftsliv. Med udgangspunkt i Frederikssund Lystbådehavn, skal projektet både skabe fremtidens faciliteter for rosporten, sejlerne og de mange andre brugergrupper på havnen, samtidig med at projektet skal gøre havnen til et attraktivt sted at besøge for alle kommunens borgere.

For at sikre en god, innovativ og bæredygtig udformning af Frederikssund Maritime Center, er der blevet udskrevet en arkitektkonkurrence, hvor vinderen offentliggøres til august 2023.

Billede af Frederikssund Lystbådehavn

Ud af et felt på 15 stærke ansøgere er fem teams blevet prækvalificeret. De udvalgte teams er valgt på baggrund af deres kompetencer og referenceprojekter inden for maritime projekter, forenings-, aktivitets- og kulturhuse. Opgavens størrelse og kompleksitet stiller krav til, at de konkurrerende teams stiller med stærke kompetencer indenfor både bygningsarkitektur, landskabsarkitektur og solid ingeniørfaglig ekspertise i havnefaciliteter. De teams som er udvalgt til at deltage i konkurrencen er i vilkårlig rækkefølge:

  • Cubo Arkitekter, Det Blå, ABC Rådgivende Ingeniører og Spangenberg & Madsen
  • Open Platform Arkitekter, Thing Brandt Landskab, Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører og JDS Architects
  • JAJA Architects, Hasløv og Kjærsgaard og Dominia
  • Sweco Danmark og Spektrum Arkitekter
  • 3XN, Mareld Landskabsarkitekter, WSP, GNX og Kvorning Design

Arkitektfirmaerne skal kæmpe om at tegne og visualiserer fremtidens Maritimt Center og lystbådehavnsområde på baggrund af et konkurrenceprogram, der hviler på fire hovedvisioner:

  • Nytænkende maritime faciliteter
  • En åben havn for alle
  • Byrummet ned til vandet
  • En moderne og bæredygtig havn

Arkitektkonkurrence tager udgangspunkt i et konkurrenceprogram, som blev vedtaget 1. marts 2023 af byrådet.

Konkurrenceprogrammet for Frederikssund Maritime Center

Projektet Maritimt Center har modtaget en fondsbevilling fra Lokale- og Anlægsfonden på 15 millioner kroner.

Yderligere information

Forundersøgelse: Mere kvalitet i lystbådehavnen – JAJA Architects – maj 2022.

Se videointerviews med de norske havnefogeder og danske sejlere om at have en helårshavn:
Projektleder, Vollen Marina, Norge
Dagligleder, Asker Marina, Norge
Havnesjef, Kongelig Norsk Seilforening, Norge
Bådejer, Nivå Havn, Danmark