Frederikssund Kommunes logo

Hvad sker der, hvis du bor ulovligt i et sommerhus i et sommerhusområde?

Byrådet skal hvert år den 1. oktober udstede påbud om fraflytning af sommerhuse til dem, der er flyttet ind i et sommerhus uden at opfylde lovens betingelser. Overholder du ikke påbuddet, skal Byrådet indgive politianmeldelse og udstede daglige tvangsbøder.

Dette er fastlagt i planlovens kapitel 12, § 51a.

Hvis du flytter ind i et sommerhus, vil du modtage et særligt brev med "tilmelding til sommerhusadresse". Dette brev orienterer også om reglerne for sommerhusbeboelse.

Varsel

Midt i oktober vil du modtage et varsel om fraflytning, da du principielt skal være fraflyttet sommerhuset pr. 1. november.

Påbud

Omkring den 1. november vil du modtage det endelige påbud, hvor du bliver bedt om at flytte fra dit sommerhus senest den 15.november. Herefter vil du få dagbøder indtil du fraflytter sommerhuset.

Udover dagbøder, vil Frederikssund Kommune anmelde dig til politiet for ulovlig sommerhusbeboelse. Hvis politiet mener, at du har overtrådt sommerhusloven, vil du ud over sommerhusbøderne også modtage en bøde fra politiet.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål om bøder og politianmeldelse, er du velkommen til at kontakte os.