Frederikssund Kommunes logo

Midlertidig indefrysningsordning for grundskyld

Der kan være indefrosset en del af grundskylden på din ejendom i perioden fra 2018 til og med 2023, hos Frederikssund Kommune.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018., hvor der blev indført en midlertidig indefrysningsordning fra 2018 og fremefter, af årlige stigninger i grundskylden over kr. 200,00 pr. ejer.

Lånet er rente- og afdragsfrit frem til og med 2026, hvor Skat forventes at overtage lånet. 

Ved ejerskifte skal det indefrosne beløb betales, og der bliver automatisk udsendt opkrævning fra din kommune.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Du kan vælge at betale din indefrosne grundskyld.

Den midlertidige indefrysningsordning blev ændret til en frivillig ordning, fra andet halvår 2021.

Indefrysningsordningen er med virkning fra 2024 overgået til staten, men såfremt du ønsker at indbetale det indefrosne beløb for 2018 - 2023, skal dette ske til Frederikssund Kommune.

Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, som du kan anmode om at indfri, hvilket kan ske på borger.dk/selvbetjeningsknappen.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg.