Du finder os her

Alle kommunens centre og afdelinger kontaktes telefonisk på 47 35 10 00.

Papirpost skal altid sendes til hovedadressen: Torvet 2, 3600 Frederikssund.

Når vi kommunikerer skriftligt med borgere, virksomheder, andre myndigheder sker det som udgangspunkt digitalt, så personfølsomme oplysninger håndteres sikkert. Herunder finder du link til at skrive til områderne fra din Digitale Postkasse på borger.dk.

Har du brug for hjælp til Digital Post, så se vores vejledninger og videoer.

Center/afdeling

Beliggenhed

Sikker postkasse

By og LandskabKongensgade 18
Slangerup

Affald

Byggesag

Drikkevand og grundvand

Kystbeskyttelse
Miljø

Spildevand 
Plan

Søer, vandløb og beskyttet natur
Vinge

Vej og Trafik

Børn og Skole

Torvet 5
Frederikssund

Dagtilbud
Skole og SSP

Børne- og ungepsykologerne

UU Frederikssund

Familie og Rådgivning

Parkvej 1
Jægerspris

Familieområdet

Job & Rådgivning

Torvet 2
Frederikssund

Borgercenter
Jobcenter

Kultur & Fritid

Torvet 5 
Frederikssund

Kultur og Fritid

Politik og Jura

Torvet 2
Frederikssund

Politik og Jura
Borgerrådgiver
Kommunikation
Webmaster

HR og StrategiTorvet 2 
Frederikssund
Personalejura

Sundhed og Forebyggelse

Torvet 2
Frederikssund

Sundhed

Forebyggelse
Rehabilitering
Sundhedsplejen
Tandplejen
Træningsenheden

Ejendomme og IT 

Kongensgade 18
Slangerup

Kommunale Ejendomme

Voksenstøtte og Ældre 
Torvet 2
Frederikssund
Voksenstøtte og Ældre  
ØkonomiTorvet 2
Frederikssund
Ejendomsskat 
Lønkontoret

For virksomheder

Har din virksomhed, forening eller institution digital signatur eller medarbejder NemID, så skal I skrive til kommunen via virk.dk. Læs mere om hvordan I kommunikerer digitalt med kommunen.

Offentlige myndigheder kan også benytte medarbejdersignatur, og sende sikkert til sikkerpost@frederikssund.dk