Frederikssund Kommunes logo

Fakturering

Elektronisk fakturering

Alle regninger skal sendes elektronisk.

Hvis ikke leverandørens eget system kan sende regningerne elektronisk, kan regningerne sendes gratis ved brug af NemHandel Fakturablanket.

EAN-nummer

For at sikre at regningerne når frem til de rigtige afdelinger anvendes EAN-numre, der er afdelingernes elektroniske postkasse.

Se oversigt over kommunens EAN-numre.

Oversigten indeholder udover EAN-numrene også adresser på kommunens afdelinger. Brug søgefunktionen i oversigten til at finde den ønskede enhed.

Leverandører, som sender regninger til kommunen, skal udover EAN-nummer påføre et bruger-id, så vi ved, hvem i afdelingen der skal godkende regningen, jf. ”Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder”, Kapitel 2, paragraf 3 og 4.

Bruger-id

Bruger-id består altid af fem bogstaver fx ABCDE. Det identificerer den medarbejder i Frederikssund Kommune, der skal godkende din regning. Bruger-id’et er identiske med de fem første bogstaver i bestillers e-mail.

Formålet med bruger-id er at sikre, at regningen nemt og hurtigt når frem til den person, der rent faktisk skal godkende regningen. Det letter godkendelsesprocessen i kommunen og sikrer, at leverandøren kan få deres penge indenfor betalingsfristen.

Husk at bruger-id kan variere fra gang til gang afhængig af, hvem der har bestilt, og derfor kan man ikke altid bruge samme bruger-id.

Lovpligtige krav til fakturaen

En faktura skal indeholde følgende:

 • Fakturanummer og fakturadato
 • Fakturamodtagers navn, adresse og EAN-nummer
 • Bestillerens bruger-id - der skal kun angives 5 bogstaver, som er medarbejders initialer
 • Leverandørens navn, adresse og CVR/CPR-nummer
 • Sigende beskrivelse af varens/ydelsens art, mængde og pris på varelinjeniveau
 • Beløb til betaling
 • Momsgrundlag – opdeling af momsbelagte og ikke momsbelagte ydelser
 • Momssats og momsbeløb.

Betalingsfrist

Betalingsfrist i Frederikssund Kommune er som hovedregel mindst 30 dage netto, med mindre andet er aftalt i særskilt kontrakt.

Kontakt

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, så…

 • kontakt bestilleren i kommunen, hvis du mangler oplysninger om bruger-id eller EAN-nummer.
 • kontakt Frederikssund Kommune på 47 35 10 00, hvis du mangler kontaktoplysninger.
 • kontakt Frederikssund Kommune på 47 35 16 30, hvis du har spørgsmål om teknik og procedurer til elektronisk fakturering.