Frederikssund Kommunes logo

Forebyggelse

Du har selv ansvaret for at sikre din bolig. På www.klimatilpasning.dk finder du et tema om, hvordan du forebygger skader og gør din bolig klimaklar.

Også brancheorganisationen Forsikring & Pension har samlet en række gode tips til, hvordan du som husejer kan forebygge vejrskader, uanset om det handler om storm, skybrud, snestorm eller andet uvejr. Se hvad du skal stille op, hvis skaden er sket.

frederikssund.dk/klima kan du se, hvad vi fra kommunal side gør for at sikre borgere, virksomheder og fælles værdier mod klimaforandringerne.