Frederikssund Kommunes logo

Befolkningsprognose 2022

Befolkningsprognose 2022 udgør grundlaget for den kommunale planlægning, herunder budgetlægningen for 2023-2026.

Prognosen vil blive forelagt til politisk orientering i april måned, og bygger primært på eksisterende statusbefolkning samt boligprognosen for 2022-2034. 

Det er praksis at revidere prognosen minimum hvert år, som led i budgetarbejdet. I forbindelse med større politiske prioriteringer om bosætning vurderes behovet for genberegning af befolkningsprognosen. 

Har du spørgsmål til prognosen er du velkommen til at kontakte:

Marianne Parbst på 47 35 11 37.