Frederikssund Kommunes logo

Erhverv og virksomheder

I Frederikssund Kommune er vi meget optagede af at skabe de bedste rammer for eksisterende og nye virksomheder. Vi holder af at se visioner blive til virkelighed.

Erhvervslivets indgang til kommunens erhvervsservice hedder ErhvervPlus. Vi skræddersyr hurtige og effektive forløb, når I søger bygge- og miljøtilladelser, - vi udarbejder kommune- og lokalplaner, tilbyder uformel og fortrolig sparring og har en effektivt rekrutteringsservice. Vi har desuden fokus på opkvalificering af arbejdskraft og en stadig udbygning af uddannelsestilbuddene i kommunen.

Du kan læse meget mere om erhvervslivet og det at drive virksomhed i Frederikssund Kommune på vores erhvervssider.