Frederikssund Kommunes logo

Rykkerprocedure

Der udsendes en rykker for hver enkelt krav.

Betales rykkeren ikke eller kun delvist, vil kravet blive overført til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Hvis din restance er blevet overført til Gældsstyrelsen, skal du hurtigt kontakte Gældsstyrelsen for at få lavet en aftale. På den måde bliver din gæld nemmere at få ud af verden.

Du skal kontakte Gældsstyrelsen på 70 15 73 04.