Frederikssund Kommunes logo

Modregning i overskydende skat, børne- ungeydelse m.m.

Uanset indgåede betalingsaftaler/fastsatte betalingsordninger, vil der ske modregning/indtrædelse i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark f.eks. overskydende skat, negativ moms, børne- ungeydelse m.m. - hvor lovgivningen giver muligheder for det.