Frederikssund Kommunes logo

Inddrivelse

Opgaven med inddrivelse af alle offentlige restancer, er ved lov fra 1. november 2005 overgået til staten.

Hvis du ikke betaler en opkrævning, eller har misligholdt en betalingsaftale og har modtaget besked om oversendelse til Gældsstyrelsen, skal du ikke længere kontakte kommunen, men henvende dig til Gældsstyrelsen på 70 15 73 04.

Gældsstyrelsen har følgende muligheder for at inddrive gælden:

  • Trække i din løn
  • Foretage udlæg i dine aktiver (fx hus, bil, båd, aktier, obligationer mv.)
  • Modregne i dine offentlige udbetalinger. Modregningen er afhængig af, hvad du skylder, og hvilke udbetalinger der kommer
  • Stævne dig, og bede politiet om at hente dig, hvis du ikke selv møder
  • Fratage dig en eventuel autorisation