Frederikssund Kommunes logo

Sundhedsplejens tilbud

Se pjecen Sundhedsplejens tilbud

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen.

Tidlig indsats til gravide

Sundhedsplejen, Familieafdelingen og jordmødrene har et tilbud til kvinder og deres familie, som har brug for særlig støtte under graviditeten og eventuelt efter graviditeten. Henvendelse til jordmoder, egen læge, Familieafdelingen eller Sundhedsplejen.

Hjerterummet

Sundhedsplejen tilbyder lukkede grupper for kvinder med efterfødselsreaktioner.

Ung mødregruppe

Et tilbud til unge op til 23 år. Der vil være oplæg med forskellige emner omkring barnets trivsel og udvikling. Der er mulighed for vejledning til uddannelse/job efter endt barsel. Gruppen er lukket og kører ca. et halvt år. Henvendelse til sundhedsplejen.

Børnegrupper (Popcorn) 

Sundhedsplejen og Familieafdelingen tilbyder børnegrupper for børn, hvor far eller mor er ramt af  psykisk sygdom eller misbrug i familien. I gruppen kan børnene være sammen med andre i samme situation. Kontakt sundhedsplejen på barnets skole.

Åben Anonym Rådgivning 

Åben anonym rådgivning er et gratis tilbud til familier, børn og unge der bor i Frederikssund Kommune. Rådgivningen er bemandet med uddannet personale, som yder rådgivning i forhold eksempelvis skilsmisse, børneopdragelse, misbrug, skole, kammerater mv. Rådgivningen er anonym og man kan vælge at møde op personligt, ringe eller bruge netrådgivningen.