Frederikssund Kommunes logo

Boligsociale kriterier 

For at blive skrevet op til en almen bolig via kommunen skal du have folkeregisteradresse i Frederikssund Kommune.

Derudover skal du opfylde et eller flere af følgende kriterier:

 • En boligmæssig ændring har stor betydning for den sociale indsats, som kommunen sammen med dig har igangsat for at hjælpe dig.
 • En boligmæssig ændring har stor betydning for den uddannelsesmæssige indsats, som Ungekontakten har igangsat sammen med dig.
 • Du skal udsluses fra døgntilbud eller fængsel.
 • Du skal have støtte i eget hjem svarende til et botilbud.
 • Du har grundet fysiske, psykiske eller sociale problematikker behov for en bolig som led i en helhedsorienteret plan.
 • Et boligskifte for jer som familie er vigtigt af hensyn til børnenes trivsel og udvikling, hvor Familieafdelingen allerede har en igangværende indsats. 
 • Du/I har børn med særlige behov (handicap mm.), som nuværende bolig ikke er egnet til.

Opskrivning til en bolig foregår via den sagsbehandler, som du er tilknyttet. Hvis du ikke har en sagsbehandler, men falder ind under et eller flere af kriterierne, tages kontakt til: 

Center for Voksenstøtte og Rehabilitering hvis situationen drejer sig om voksne + 30 år 

Ungekontakten hvis situationen drejer sig om unge 18-30 år. 

Center for Familie og Rådgivning hvis det handler om situationen i familien og bekymringer for børnene.

Følgende situationer er ikke i sig selv nok til at du kan få anvist en bolig via kommunen:

 • Hvis du bliver ramt af samlivsophør eller skilsmisse, og der herudover ikke er sociale eller trivselsmæssige problematikker i familien.
 • Hvis du har solgt din bolig og ikke har fundet ny bolig.
 • Hvis du ikke længere har økonomisk råderum til nuværende bolig, men ikke har sociale eller trivselsmæssige problematikker.
 • Hvis du bor ulovligt i sommerhus og skal fraflytte.
 • Hvis du er ung og skal flytte hjemmefra.

Forudsætninger for kommunens boliganvisning:

 • For at blive skrevet op til en bolig via kommunen, skal du også selv være aktiv boligsøgende. Det betyder at du skal være skrevet op i mindst to boligorganisationer.
 • Der kan anvises boliger i alle geografiske områder af kommunen, og det er ikke muligt kun at ønske bolig i enkelte områder af kommunen.
 • Der tages i boliganvisningen ikke hensyn til boligorganisationens regler vedr. husdyr i boligen.
 • Når du søger bolig via kommunens boliganvisning, skal du være parat til at tage imod et boligtilbud, hvis muligheden opstår. Hvis du takker nej til en bolig som kommunen har anvist (og som er vurderet egnet til dig), slettes du fra opskrivningslisten.
 • Anvisning af ledige boliger sker ud fra en konkret behovsvurdering af alle ansøgere. Derfor kan du ikke få oplyst fremtidsudsigterne for anvisning af en bolig.