Frederikssund Kommunes logo

Pressekontakt

Kommunikationsteamet ajourfører løbende en oversigt over ledere og nøglepersoner i den kommunale administration.

Administrationsoversigten indeholder opgaveplacering, ledelsesansvar, telefonnumre og e-mailadresser.

Oversigten sendes løbende til pressen, og kan af pressen og samarbejdspartnere også rekvireres hos vores webmaster.

Se logo og fotos af byråd og direktion.
Se portrætter af borgmesteren.

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser kan ske på:

47 35 16 10

kommunikation@frederikssund.dk 

Digital Post

Aktindsigt

Henvendelser vedrørende aktindsigter bedes altid sendt direkte til det relevante fagcenter for at sikre korrekt og hurtig besvarelse.